“De ICT-sector is 1 van de hardst groeiende en best betalende sectoren met al jaren een groot tekort aan ICT’ers. ”

Marianne Dorder Servet

Dit biedt veel kansen voor jongeren die nog moeten kiezen voor een studie en voor vrouwen op zoek naar een nieuwe uitdaging. Er zijn relatief veel initiatieven om vrouwen te stimuleren om te kiezen voor een carrière in de ICT. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op het kennis- en arbeidspotentieel van vrouwen. Maar het bereiken en betrekken van zwarte vrouwen in de technologie blijft achter.

Ik werk sinds 2005 in de ICT/Informatiemanagement met veel ervaring op het gebied van digitalisering, digitaal werken, verandermanagement, systeem- en organisatorische implementaties, visievorming ICT/Informatievoorziening en het geven van leiding aan (project)teams en organisatie brede veranderingen. Juist daarom viel het mij op dat wij als zwarte vrouwen niet zichtbaar zijn of gewoonweg afwezig zijn.

Maar ik was ook nieuwsgierig naar de (verhalen van de) zwarte vrouwen die er wel zijn binnen de ICT-sector. Hoe zijn ze in de ICT terecht gekomen? En wat vinden zij ervan? Deze zaken hebben ertoe geleid dat ik Stichting Zwarte Vrouwen voor Technologie heb opgericht en ook zelf financier. 

Ik heb mij nooit onzeker gevoeld over mijn ICT-keuze omdat ik er bewust voor koos.

 zwarte vrouwen, technologie, best betalende sectoren, Carrierre, ICT

Invloed van zwarte vrouwen

Ik geloof erin dat de ICT-sector diverser en inclusiever moet worden als we betere oplossingen willen ontwikkelen en toepassen met positieve invloed op iedereen. Ook het beter inzetten van het aanwezige arbeidspotentieel is van essentieel belang voor welzijn en welvaart van ons allen.

Waar ik meer tegenaan liep toen ik koos voor de ICT, was dat ik niet wist waar te beginnen en ook bij niemand in mijn netwerk kon aankloppen voor kennis over bijvoorbeeld welke ICT-opleidingen. 

De bewustwording over de impact van technologie en digitalisering op ons handelen en mens-zijn, wordt in sommige gemeenschappen nauwelijks besproken en gezien.

Bij de stichting, Zwarte Vrouwen voor Technologie, werken wij met drie pilaren; 1. zichtbaarheid van zwarte vrouwen, 2. een ICT-carrièreprogramma en 3. het bouwen aan een community.

Zichtbaarheid

Wij creëren zichtbaarheid door de al aanwezige zwarte vrouwen in de ICT te zoeken, vinden en een podium te bieden, zodat zij andere vrouwen kunnen informeren en inspireren. Rolmodellen zijn zeer belangrijk om andere vrouwen te laten zien dat zij het ook kunnen en om elkaar te ondersteunen.

ICT-carrièreprogramma

Wij maken inzichtelijk aan vrouwen welke kansen er zijn in de ICT. Samen met deze vrouwen creëren wij passende carrièrekansen door opleiding en omscholing. In het ICT-carrièreprogramma besteden wij aandacht aan zowel de inhoudelijke ontwikkeling alsook de persoonlijke ontwikkeling van vrouwen. Coaching en mentoring loopt als een rode draad door het ICT-carrièreprogramma.

Community

Wij bouwen aan een community van vrouwen met ambitie om in de ICT te werken, als zelfstandige of als werknemer. Wij zorgen voor bewustwording over de impact en de kansen van technologie en data op ons leven en in onze maatschappij. Met de meetings (Tech Talks, ICT-events, workshops en trainingen) die wij organiseren activeren wij dit gesprek vanuit zwarte vrouwen. Daarnaast betrekken wij onze zakelijke partners en vrienden in dit gesprek.

Ons volgende event is, 23 september a.s.’Tech the place to be, come and experience. Hier kan je kennismaken met een ‘Black Excellence Tech Community’. Kom het ervaren, kom je vakkennis verrijken of je kennis delen, kom mensen ontmoeten die jou kunnen helpen de volgende stap te maken in je carrière! Het event is voor iedereen toegankelijk, als je maar geïnteresseerd bent in de ICT.

www.zvvt.nl